TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ

TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ


Technologické zázemí je postaveno na řídícím serveru kontaktního centra doplněného o všechny běžné front office aplikace komerčního kontaktního centra, které umožňují integraci s IS klienta přes standardní rozhraní.

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA: Daktela Virtuální Ústředna

Snadné vytvoření callscriptu

S Daktelou vytvoříte nový kampaňový callscript během několika minut. Nejdříve si vytvoříte položky, což jsou políčka na callscriptu, a ty pak myší přetáhnete na správné místo v callscriptu. Nakonec můžete callscript zkontrolovat v náhledu.

Hromadné stažení nahrávek

Daktela umožňuje hromadné stahování nahrávek z kampaní na základě vámi definovaných filtrů. Nahrávky lze stáhnout hromadně přes webové rozhraní nebo je k dispozici přistup přes FTPS.

Prediktivní vytáčení

Daktela umožňuje automatické předvytáčení hovorů a následné spojení na přihlášené operátory, čímž výrazně zvyšuje efektivitu práce operátorů. Prediktivní dialer automaticky přizpůsobuje rychlost vytáčení dle celé řady parametrů, které se dají nastavit.

Historie změn – snapshoty

Daktela zaznamenává všechny akce nad záznamy v kampani a tím je k dispozici kompletní historie tzv. snapshotů. Snadno se dozvíte, kdo záznam naimportoval, kdo a kdy ho navolal, nebo kdy byly změněny nějaké údaje. Součástí výpisů snapshotů jsou i nahrávky.

Importy a exporty kampaňových dat

Importy a exporty dat do kampaní lze provádět ve formátu XLS, CSV nebo přes API. Exportovat je možné celé callscripty nebo jen některá políčka na základě celé řady filtrů, které si nastavíte. Poradíme se i s duplicitami při importu.

Nahrávání hovorů a příposlechy

Daktela nabízí nahrávání kampaňových hovorů včetně online příposlechu probíhajících hovorů přes webové rozhraní. Nahrávky lze vyhledávat a přehrávat přímo ve webovém rozhraní. Umožňujeme i hromadné stahování nahrávek.

 

POKROČILÉ FUNKCIONALITY


Integrace s externími systémy – CRM, BI

Daktela platforma nabízí programové API rozhraní pro integraci s externími systémy. V případě aktivních callcenter zákazníci nejčastěji používají Daktela API pro automatický import dat do kampaní,  získání výsledků po navolání operátorem nebo stažení nahrávek hovorů. Někteří zákazníci si stahují z Daktela platformy syrová data o hovorech, operátorech a kampaních pro další zpracování a analytiku. Využít lze například hotový konektor do Keboola Connection.

Výkonové statistiky v reálném čase

Daktela poskytuje celou řadu reportů o provozu aktivního callcentra, které jsou počítány v reálném čase. K dispozici jsou nástroje jako realtime panel nebo LCD Wallboard, který si můžete sami nadefinovat z předpřipravených widgetů. Historické reporty pro kampaně pak zobrazují důležité parametry jako dovolatelnost, trendování v čase, počty objednávek, výkonnosti operátorů a další.

Databáze čísel v kampaních

Snažili jsme se správu telefonních čísel v kampaních udělat jednodušší a přehlednější. V Daktele si pro každou kampaň  můžete vytvořit více databází telefonních čísel a při importu nových telefonních čísel specifikovat, do které databáze dané telefonní číslo patří. Databáze v kampaních mohou být pozastaveny nebo aktivní. V jeden okamžik můžete mít v kampaních více aktivních databází. Pozastavení databáze se hodí v případech, kdy je špatná dovolatelnost nebo horší prodeje.