Operační program zaměstnanost

Název projektu: DTEL AKADEMIE

Reg.č.projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013352

Dne 1.10.2019 naše společnost zahájila dvouletý vzdělávací a rozvojový program pro své zaměstnance s názvem „DTEL AKADEMIE“.

Tento projekt byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti na pozici telefonní operátor.

Program projektu jde ruku v ruce s vývojem trhu, vývojem právních norem, narůstající konkurencí a rozsahem i kvalitou poskytovaných služeb v oblasti telemarketingu.